Дигиталният портфейл Pay by Vivacom дава възможност за възстановяване на суми за вече направени покупки под формата на кредит