Чрез 5.5G технологията бизнес възможностите ще надхвърлят свързаността