Борбата между поколенията в условията на криза! Психологът Галинка Чавдарова за съжителството между млади и стари в домакинството!