Благодарение на Microsoft потребителите в ЕС имат възможността да обработват и съхраняват своите лични данни в региона