Безвъзмездно финансиране до 18 000 лв. от ЕС с решения от Нетера