Без ограничение в скоростта за 5G плановете Unlimited 50 и Unlimited 150 на Vivacom