Банка ДСК пусна иновативна дигитална платформа за клиентите на Експресбанк