Българските компании на прага на неизбежния преход към ESG