Българската марка MyKi на Алтерко добива все по-голяма популярност в Европа