Българската асоциация на ПР агенциите създаде Етична комисия