Българската асоциация на ПР агенции замразява BAPRA BRIGHT AWARDS