Българин стана PR Professional of the Year за целия свят на световни награди за комуникации