Българин сред 25-е иноватори в ПР сферата за 2018 г. за регион ЕМЕА