БДВО организира конференция за имиджа на България и Председателството на Съвета на ЕС