ББР ще подкрепи провеждането на Стартъп Световна Купа България 2021