БЪЛГАРСКА КАМПАНИЯ Е ПОБЕДИТЕЛ НА СВЕТОВНИТЕ НАГРАДИ PLATINUM AWARDS