All Channels Group с второ издание на стажантска програма за млади таланти