Ако не можете да обясните нещо на едно дете, то това значи, че вие самият не го разбирате.