79 медала спечелиха българските национални отбори по природни науки през изминалата 2021 г.