42% от българите вярват, че щастието им зависи от тях самите