33,3% от обученията, организирани от компании в ключови сектори на българския бизнес, са насочени към мениджъри на средно ниво