180 студенти от Технически университет – София на упражнение в Мтел