1300 лв. спечели студент от НБУ в конкурса за визия на COPI`S 2014