iBanFirst България регистрира 90% ръст в обема на валутните сделки през първата половина на 2024 г., достигайки 275 млн. евро