easyJet подписа договор с Founders Factory за стимулиране на стартиращи компании с нововъведения в пътуванията