eMAG въвежда мерки за превенция на нелоялни търговски практики и защита на потребителите на платформата