eMAG прогнозира повишаване на броя продадени продукти през Marketplace платформата през тази година със 100% спрямо 2015 г.