eMAG предложи сътрудничество в изграждането на по-благоприятна среда за трансгранична търговия