eBay сформира нов пазарен регион и ще прилага глобалните си инициативи в България по-бързо