dm е „Най-добър международен ритейлър“ в България за 2020 г.