Значителен ръст в продажбите на декорации в Румъния и България отчита производителят на мебели МОБЕКСПЕРТ