Значителен интерес към "Предложението на Япония за умно общество 2020"