„Жената в различните ѝ роли“ като основен катализатор на съвременното общество