Жегата вдига разходите за заплати у нас средно с 0,6%