Жан-Паскал Трикоар беше назначен в Консултативния съвет на Глобалния договор на ООН