ЖИВОТЪТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА ПО-БЕЗОПАСЕН С НОВОТО УСТРОЙСТВО ВИГИ’ФОЛ, ФИНАНСИРАНО ОТ ЕС