Здравето и безопасността не са бюрокрация, господа от И.П.И!