Застрахователи ощетяват с до 50% пострадали граждани