Засилва се интересът на бизнеса за сътрудничество с чужбина - при 80% от анкетираните