Защо избрахме лектори от Израел по темата за финансиране на StartUp-и?