Защита на личните данни според изискванията на GDPR. Правни аспекти и техническа реализация