Заседание на Съвета на председателите на БТПП и РТПП се проведе в рамките на Пловдивския панаир