Заседание на Регионалния борд на Националните организации GS1 в Европа