Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество