Заседание на Комисията по икономическата политика и туризъм