Заместник-министърът на промишлеността и търговията на Чешката република: „България предлага огромен потенциал за сътрудничество с Европа“