Заключителна конференция по проект "СМАРТ" – Стимулиране на производства със зелен хоризонт“ по Оперативна програма „Добро управление“