Задълбочаване сътрудничеството между БТПП и Посолството на Р Турция – съвместна работа с цел подпомагане на бизнеса