Забавените плащания в търговския сектор е темата на семинар по управление на риска на Кофас