За трета поредна година 411 Маркетинг партнира на ВСУ “Черноризец Храбър” в подготовката на магистри по дигитален маркетинг